Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

hồ chí minh cấu kết với Pháp tiêu diệt các Đảng phái Quốc Gia


Không có nhận xét nào: