Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Phim "Sự thật về hồ chí minh"

Mặt Thật Hồ Chí Minh Từ ngày CSVN thống nhất toàn bộ đất nước VN hiện nay chúng dần dần hiện nguyên hình là một con hồ ly đầy ma mị và xảo quyệt, soán đoạt toàn bộ quyền tự quyết về chính trị hay quyền lợi dân chủ tối thượng của toàn dân tộc VN chúng ta là bộ máy chính quyền và hiến pháp VN.

Tất cả nội dung của hiến pháp và luật VN hiện tại hoàn toàn ưu tiên phục vụ cho quyền lợi ích kỷ của tập đoàn đảng trị CSVN . Tức nhiên từ cái hậu quả mất quyền dân chủ cũng đưa đến sự mất mát quyền lợi kinh tế hay quyền lợi xã hội cho quần chúng nhân dân lao động nói theo thuật ngữ đương thời trong nước là quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân bị cướp mất hoàn toàn.Trong quá trình cai trị độc đoán dựa trên cái lý thuyết xảo trá như chuyên chính vô sản và những thứ rác rưởi từ những khẩu hiệu vô sản hóa giai cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước" vân vân .

Chuyện này ai cũng gớm tởm và cho vào sọt rác lịch sử đã lâu rồi.
WESTMINSTER (NV) - Buổi chiếu ra mắt đầu tiên bộ phim “Sự Thật về Hồ Chí Minh” đã diễn ra vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy tại nhà hàng Paracel, 15583 Brookhurst St., Westminster, CA 92683 với sự có mặt của hơn 500 đồng hương Việt Nam. Ðây là buổi giới thiệu đầu tiên nằm trong kế hoạch 38 buổi ra mắt và giới thiệu về bộ phim trên của Phong Trào Quốc Dân Ðòi Trả Tên Sài Gòn đối với đồng bào người Việt hải ngoại ở khắp mọi nơi. Linh Muc Nguyễn Hửu Lễ chính thức cho phép phát tán rộng rãi trên mạng. Mục đích của việc ra đời cuốn phim là nhằm “tẩy trừ huyền thoại giả trá Hồ Chí Minh để lấy lại tên gọi cho thành phố Sài Gòn.”

Phần 1 A:Phần 1 B:

Phim "Sự thật về hồ chí minh"

Phần 2 A:Phần 2 B:

Phim "Sự thật về hồ chí minh"

Phần 3 A:Phần 3 B:

Phim "Sự thật về hồ chí minh"

Phần 4 A :Phần 4 B:

Phim "Sự thật về hồ chí minh"

Phần 5 A :Phần 5 B :

Phim "Sự thật về hồ chí minh"

Phần 6 A :Phần 6 B :Phần 6 C (hết)