Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Phim "Sự thật về hồ chí minh"

Phần 2 A:Phần 2 B:

Không có nhận xét nào: