Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

BỌN CHÓ ÐẺ & Bè Lũ


BỌN CHÓ ÐẺ .

Nầy ông Chu Tất Tiến
Máu tôi nóng lắm rồi
Tôi không được như ông :
-Ân cần và từ tốn .

Ðối với bọn cà chớn
Bất kể con cái ai
Không cần phải nể nang
Cứ bốp thẳng mặt chúng .

Những con ranh con lộn
Ðã tanh banh tành bành
Người ngợm được bón thúc
Máu Việt gian lưu manh .

Những thằng lỏi hôi tanh
Ðược bú , mớm "chém vè"
Nhử mồi từ du sinh
"Con,cháu" lão Hồ dê .

Phủi công ơn sinh , dưỡng
Ẩm bế vượt đại dương .
Phủi lòng người độ lượng
Cứu vớt và cưu mang .

Ở đất nước Hoa-kỳ
Thừa mứa đâm trửng mỡ .
Thử về ở Việt -nam
Hết ham liếm đít chó .

Cái lưỡi trước khi nói
Nên uốn lưỡi bảy lần
Ðừng bắt chước lẹo lưỡi
Láu táu mà hư thân .

Cây nào không gốc rễ ?
Nước nào không cội nguồn ?
Người phải có lương tri
Ðừng lấc cấc , láo xược .

Người không có liêm sỉ :
- Không phải là con người .
Ðã không phải là người :
-Vậy đúng là chó đẻ .

Bọn chó đẻ hai chân :
- Quái thai của thời đại ./-


Lê Văn Kỳ
Hawaii 2009
.

Không có nhận xét nào: