Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

TƯỞNG NIỆM 42 NĂM TỀT MẬU THÂN 1968 TẠI HUẾKhông có nhận xét nào: