Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

TƯỞNG NIỆM 42 NĂM TỀT MẬU THÂN 1968 TẠI HUẾ

Không có nhận xét nào: